Rukousaiheet

Kaste kaukomailla

Kansalliset lähetit 11/17

Pyydämme Jumalan suojelevaa kättä pioneerien ylle, kun he kohtaavat vastustusta. Pyydämme heille kestävyyttä, uskoa ja Jumalan avaamaa tietä evankeliumille haasteiden…

Lue koko rukousaihe
Kaste kaukomailla

Kansalliset lähetit 10/17

Pyydämme pioneereille Jumalan varjelusta pitkille ja hankalille matkoille kansanryhmän luokse. Rukoilemme heille myös terveyttä Rukousvideo, jossa on kaikki Kansalliset lähetit…

Lue koko rukousaihe
Kaste kaukomailla

Kansalliset lähetit 9/17

Pyydämme, että Jumala näyttäisi pioneereille kansanryhmälle sopivan tavan esitellä heille Jeesus. Rukoilemme, että he saisivat muodostettua ystävyyssuhteita paikallisten kanssa ja…

Lue koko rukousaihe
Kaste kaukomailla

Kansalliset lähetit 8/17

Pyydämme johdatusta lähetyspioneereille, jotka aloittavat työtään uudella alueella. Rukoilemme, että he voisivat työkentälle tullessaan löytää vastaanottavaisia avainhenkilöitä, joiden kautta työ…

Lue koko rukousaihe
Kaste kaukomailla

Kansalliset lähetit 7/17

Rukoilemme johdatusta pioneereille, jotka kyselevät Jumalalta sitä, minne he voisivat lähteä työhön. Rukousvideo, jossa on kaikki Kansalliset lähetit -rukousaiheet https://www.youtube.com/watch?v=zu2IE2qK3ao

Lue koko rukousaihe
Kaste kaukomailla

Kansalliset lähetit 6/17

Pyydämme lisää koulutuksia, jotka valmentavat pioneereja työhön uusille alueille. Rukoilemme näiden koulutusten puolesta, että ne täyttäisivät tehtävänsä ja Jumalan suojeleva…

Lue koko rukousaihe
Kaste kaukomailla

Kansalliset lähetit 5/17

Rukoilemme, että Jumala lähettäisi lähetyspioneereja uusille alueille kansoista, jotka ovat kulttuurisesti ja maantieteellisesti lähellä vähiten tavoitettuja kansoja. Rukousvideo, jossa on…

Lue koko rukousaihe
Kaste kaukomailla

Kansalliset lähetit 4/17

Rukoilemme paikallisten pastoreiden ja evankelistojen puolesta, että heillä olisi näky omassa maassaan tai naapurimaissa asuvien kansojen tavoittamisesta. Pyydämme, että he…

Lue koko rukousaihe

Kansalliset lähetit 3/17

Anomme, että yhä useammat paikalliset raamattukoulut saisivat näyn vähiten tavoitettujen kansojen tavoittamisesta ja välittäisivät näkyä oppilailleen. Rukoilemme, että tuo näky…

Lue koko rukousaihe
Kaste kaukomailla

Kansalliset lähetit 2/17

Pyydämme, että kristittyjen sydämissä syttyisi rakkaus lähistöllä eläviä vähiten tavoitettuja kansanryhmiä kohtaan, eivätkä vierasta kulttuuria kohtaan tunnetut ennakkoluulot ja pelot…

Lue koko rukousaihe
Kaste kaukomailla

Kansalliset lähetit 1/17

Rukoilemme, että Jumala herättäisi vähiten tavoitettujen kansanryhmien ympärillä asuvissa kristityissä halua tavoittaa noita kansanryhmiä ja rukoilla niiden puolesta. Rukousvideo, jolta…

Lue koko rukousaihe
Afrikkalaiset maasai naiset kävelevät jonossa.

Mielipidejohtajat 4/4

Rukoilemme siunausta teologiselle etä- ja monimuoto-opiskelulle, jossa seurakuntien valitsemat mielipidejohtajat saavat sopivan koulutuksen tehtäviään varten. https://youtu.be/ik0k5FrS580

Lue koko rukousaihe
Afrikkalaiset maasai naiset kävelevät jonossa.

Mielipidejohtajat 3/4

Rukoilemme enemmistömaailman teologian opiskelijoiden puolesta. Pyydämme, että he eivät jäisi länsimaisen teologian tutkimiseen ja opettamiseen. Rukoilemme, että he löytäisivät perustan…

Lue koko rukousaihe
Afrikkalaiset maasai naiset kävelevät jonossa.

Mielipidejohtajat 2/4

Isä, me tarvitsemme oppineiden teologien ja Raamatun opettajien tekemää vahvaa hengellistä ruokaa kaikkialla maailmassa, erityisesti uusissa, kasvavissa seurakunnissa ja kirkoissa….

Lue koko rukousaihe
Afrikkalaiset maasai naiset kävelevät jonossa.

Mielipidejohtajat 1/4

Rakas taivaallinen Isä, me pyydämme sinua antamaan seurakuntiin mielipidejohtajia, jotka tiedoillaan, arvovallallaan ja asenteillaan vaikuttavat uskoa sinuun ja Poikaasi Jeesukseen…

Lue koko rukousaihe
tribal woman

Puhekulttuurit 6/6

Anna yhteisymmärrystä ja rakkautta erilaisuuden keskelle ja tahtoa kasvaa ihmisenä sekä tarvittaessa muuttaa omaa ajattelua. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki puhekulttuureihin…

Lue koko rukousaihe
tribal woman

Puhekulttuurit 5/6

Rukoilemme lähetystyöntekijöille johdatustasi pyytää mukaan työhön niitä kristittyjä, jotka osaavat kulttuurisen kielen ja käyttävät sitä. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki puhekulttuureihin…

Lue koko rukousaihe
1 2 3 4 5