Rukousaiheet

Varoja työhön 4/8

Pyydämme seurakuntiin enemmän opetusta ja rohkaisevia esimerkkejä antamisesta. Rukoilemme Pyhää Henkeä avaamaan ymmärrystä antamisen siunauksesta. Pyydämme, että Jeesuksen ja Paavalin …
Lue koko rukousaihe

Varoja työhön 3/8

Rukoilemme, että kristilliseen työhön annetuista varoista yhä suurempi osuus menisi vähiten tavoitettujen parissa tehtävään työhön. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki Varjoja työhön …
Lue koko rukousaihe

Varoja työhön 2/8

Kiitämme siitä, että Suomessa on maailmanlaajuisesti hyvät taloudelliset mahdollisuudet olla mukana lähetystehtävässä. Rukoilemme, että taloudelliset edellytykset antamiseen olisivat jatkossakin maassamme …
Lue koko rukousaihe

Varoja työhön 1/8

Arvioidaan, että kaikista kristilliseen työhön globaalisti annetuista varoista noin 0,001% menee vähiten tavoitettujen parissa tehtävään työhön. Rukoilemme lisää varoja vähiten …
Lue koko rukousaihe
kalastaja

Lähetysstrategia 10/10

Pyydämme siunausta kaikkeen raamattutyöhön (käännöstyö, levittäminen ja opettaminen). Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki lähetysstrategiaan liittyvät rukousaiheet: https://youtu.be/rPikfm6NPik
Lue koko rukousaihe
kalastaja

Lähetysstrategia 9/10

Rukoilemme lähetystyön kannalta strategisten maiden ja kansojen puolesta kuten Kiina, Intia, Venäjä, Israel, Indonesia, Iran, Somalia, Nigeria ja Turkki. Rukousvideo, jolta …
Lue koko rukousaihe
kalastaja

Lähetysstrategia 8/10

Rukoilemme, että toiminnan keskeisiksi tavoitteiksi tulisivat sekä opetuslapseuttaminen että yhteisöjen tavoittaminen yksilökeskeisyyden sijaan. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki lähetysstrategiaan liittyvät rukousaiheet: https://youtu.be/rPikfm6NPik
Lue koko rukousaihe
kalastaja

Lähetysstrategia 7/10

Rukoilemme uusia yhteistyömuotoja seurakuntalaisten, seurakuntien ja lähettävien järjestöjen välille. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki lähetysstrategiaan liittyvät rukousaiheet: https://www.youtube.com/watch?v=rPikfm6NPik
Lue koko rukousaihe
kalastaja

Lähetysstrategia 6/10

Pyydämme apostolista paloa seurakuntalaisten elämään kaikkialla maailmassa ja näin seurakunnista tulisi missionaalisempia. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki lähetysstrategiaan liittyvät rukousaiheet: https://www.youtube.com/watch?v=rPikfm6NPik
Lue koko rukousaihe
kalastaja

Lähetysstrategia 5/10

Rukoilemme, että työtä tekevät siihen sopivat ihmiset oikeassa paikassa,oikeaan aikaan ja sopivilla menetelmillä oikean päämäärän saavuttamiseksi. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki lähetysstrategiaan …
Lue koko rukousaihe
kalastaja

Lähetysstrategia 4/10

Rukoilemme lähetysjärjestöjen päättäjille viisautta ja rohkeutta omaksua uusia toimintatapoja Raamatun ja lähetyshistorian periaatteiden mukaan. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki lähetysstrategiaan liittyvät rukousaiheet: https://www.youtube.com/watch?v=rPikfm6NPik
Lue koko rukousaihe
kalastaja

Lähetysstrategia 3/10

Rukoilemme, että prioriteetit eri toiminnoissa pysyisivät oikeina,niin että lähetystyössä evankeliumi säilyy keskeisenä ja avustustyö sen hedelmänä. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki lähetysstrategiaan …
Lue koko rukousaihe
kalastaja

Lähetysstrategia 2/10

Muistamme, että kolmiyhteinen Jumala on hyvä ja kaikkivaltias lähetyksen Jumala. Hän tekee seurakuntansa kautta lähetystyötä maailman pelastamiseksi. Länsimaista lähteneitä lähetystyöntekijöitä on …
Lue koko rukousaihe
kalastaja

Lähetysstrategia 1/10

Rukoilemme viisautta suunnitella ja toteuttaa lähetystyötä maailman muutosten ja suurten haasteiden keskellä. Rukousvideo, jolta löytyy kaikki lähetysstrategiaan liittyvät rukousaiheet: https://www.youtube.com/watch?v=rPikfm6NPik
Lue koko rukousaihe

Nuori sukupolvi

Rukoilemme, ettei mukavuudenhalu, pelko tai sitoutumisen puute tulisi esteeksi lähetystehtävään osallistumiselle. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki nuoreen sukupolveen liittyvät rukousaiheet: https://youtu.be/Q2z80-zetHo
Lue koko rukousaihe

Nuori sukupolvi

Pyydämme, että vanhempi sukupolvi uskaltaisi antaa tilaa nuorten uudenlaisille ideoille ja ajattelulle. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki nuoreen sukupolveen liittyvät rukousaiheet: https://youtu.be/Q2z80-zetHo
Lue koko rukousaihe

Nuori sukupolvi

Rukoilemme, että nuoret pääsisivät kontaktiin lähetystyöntekijöiden ja lähetyskenttien kanssa. Pyydämme Jumalaa avaamaan nuorille ovia lyhytaikaisille työ- tai rukousmatkoille kentälle. Rukousvideo, jolta …
Lue koko rukousaihe

Nuori sukupolvi

Rukoilemme, että Jumala herättäisi nuorissa kiinnostusta ja rakkautta vähiten tavoitettuja kansoja kohtaan, vaikka monien niiden keskellä tehtävästä työstä ei voi …
Lue koko rukousaihe

Nuori sukupolvi

Pyydämme Jumalaa johdattamaan nuorten elämään vanhempia kristittyjä, jotka rinnalla kulkien auttavat heitä käsittelemään maailmassa eteen tulevia asioita Jeesuksen seuraajan näkökulmasta …
Lue koko rukousaihe

Nuori sukupolvi

Rukoilemme, että nuorissa syttyisi lähetysnäky. Pyydämme heille näyn lisäksi luonteenlujuutta, jota tarvitaan lähetystyössä, sekä ajan kanssa kehittyvää hengellistä kypsyyttä. Rukousvideo, jolta …
Lue koko rukousaihe

Nuori sukupolvi

Rukoilemme, että seurakunnissa ja järjestöissä opetettaisiin raamatullisen lähetystyön perusteita nuorille. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki nuoreen sukupolveen liittyvät rukokousaiheet: https://youtu.be/Q2z80-zetHo
Lue koko rukousaihe

Nuori sukupolvi

Rukoilemme, että nuori sukupolvi löytäisi paikkansa lähetystyössä. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki nuoreen sukupolveen liittyvät rukousaiheet: https://youtu.be/Q2z80-zetHo
Lue koko rukousaihe

Opiskelijat

Pyydämme, että Pyhä Henki tekisi työtä vähiten tavoitettujen kansanryhmiin kuuluvien opiskelijoiden keskuudessa. Anna heidän opiskelun ohella löytää tie, totuus ja elämä. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki opiskelijoihin liittyvät …
Lue koko rukousaihe

Opiskelijat

Rukoilemme ulkomailla opiskelevien vähiten tavoitettuihin kansanryhmiin kuuluvien puolesta. Johdata heidät tutustumaan Jeesuksen seuraajiin. Anna syntyä aitoja ystävyyssuhteita ja ohjaa sinun omiasi …
Lue koko rukousaihe

Opiskelijat

Pyydämme Jumalaa kutsumaan ja nostamaan opiskelijoiden keskuudesta lähetysvaikuttajia, jotka saavat muita mukaan lähetystehtävään vähiten tavoitettujen saavuttamiseksi. Rukousvideo, josta löytyy kaikki opiskelijoihin …
Lue koko rukousaihe
1 2 3