Näky ja syntytarina

Kampanjan tavoite


Kampanjan tavoitteena on rukoilla viiden vuoden ajan vuosina 2020-2025 strategisesti
merkittävien lähetystyön kohteiden ja asioiden puolesta.

Rukous on ensiarvoisen tärkeä ja vaikuttava lähetystyön muoto. Rukoilemalla voimme
liittyä Jumalan pelastavaan työhön. Rukous avaa ovia maihin, kansanryhmiin ja
yksittäisten ihmisten sydämiin. Rukous voi myös kääntää lähetyksen painopisteen niihin
kansanryhmiin, joissa on vain vähän tai ei lainkaan kristittyjä.

Rukous2025 tähtää tähän. Sitoudumme rukoilemaan viiden vuoden ajan vuosina 2020-
2025 sen puolesta sitä, että työ vähiten tavoitettujen kansanryhmien puolesta etenee.

Näkymme on, että Suomeen syntyy rukousliikehdintä vähiten tavoitetun maailman
puolesta!

Pyydämme uskossa, että:

 • Evankeliumi saavuttaa mahdollisimman pian kaikki ne kansat ja kansanryhmät, joissa kristittyjä on vähän tai ei lainkaan.
 • Jokaiseen niistä syntyy ainakin yksi elävä seurakunta.
 • Seurakunnat, järjestöt ja yksittäiset kristityt keskittyvät vähiten tavoitettujen kansojen keskuudessa tehtävään lähetystyöhön.
 • Suomeen syntyy rukousverkosto, joka rukoilee Pyhän Hengen johdatuksessa vähiten tavoitettujen kansanryhmien ja niiden keskuudessa tehtävän lähetystyön puolesta.
 • Saamme rukousvastauksia, jotka rohkaisevat ja innostavat.
 • Jumala siunaa lähetystyöstä vastaavia työntekijöitä Suomessa, lähettejä maailmalla ja kaikkia rukoilijoita.

Syntytarina


Salon Bergvikiin on kokoontunut jo useana vuonna seurakuntalaisia ja lähetystyöstä
vastaavia henkilöitä rukoilemaan lähetystyön puolesta. Rukouksen keskiössä ovat olleet
vähiten tavoitetut kansanryhmät, joissa on vain vähän tai ei lainkaan kristittyjä, sekä
niiden keskuudessa tehtävä työ. Rukousten kohteina ovat olleet myös uskonsa tähden
vainotut kristityt. Vainoa esiintyy erityisesti siellä, missä kristityt ovat vähemmistönä.

Lähetysjärjestöjen edustajat ovat vuorotellen kertoneet rukousaiheita, jotka on viety
pienissä ryhmissä rukoillen Jumalalle.  

Rukoukseen on motivoinut näky lähetystehtävän loppuun saattamisesta. Siitä, kuinka
Raamatun mukaan Jumalan valtaistuimen edessä on kerran ihmisiä kaikista
kansanryhmistä. 

Rukoilemalla voimme liittyä Jumalan pelastavaan työhön. Se on ensiarvoisen tärkeä ja
vaikuttava lähetystyön muoto. 

Nyt tuo näky on laajentunut. Syntyi unelma rukousliikkeestä. Pitkäjänteisestä,
sinnikkäästä rukouksesta, jossa keskitytään rukoilemaan lähetystyön etenemisen
kannalta merkittävien asioiden puolesta. Jumala johdatti Rukous2025-kampanjan
käynnistämiseen.

Raamatullinen pohja


Jeesus uskoi evankeliumin eteenpäin viennin kaikkeen maailmaan hänen omilleen. (Matt 28:19-20, Mark 16:15, Luuk 24:47)

Raamatun keskeinen teema on Jumalan pelastussuunnitelma. Jumala on käyttänyt ja
käyttää edelleen ihmisiä toteuttaakseen sen. Tämän päivän opetuslapsilla, meillä
kristityillä, on oma vastuumme suunnitelman toteuttamisessa.

Raamatusta näemme, että Jumalan valtaistuimen edessä on kerran ihmisiä kaikista
maista, kansoista ja heimoista ja kielistä. Työ tulee siis etenemään ja kantamaan
hedelmää. Meillä jokaisella on etuoikeus ja mahdollisuus olla mukana työn
etenemisessä. (Ilm 7:9)

Jeesus kehottaa rukoilemaan, että elonkorjuu saadaan tehtyä. Historia opettaa, että
monen herätyksen takana on määrätietoinen rukous. Rukous2025 rohkaisee meidän
aikanamme rukoukseen vähiten tavoitettujen puolesta.
(Luuk 10:2, Luuk 18:1)

Miten osallistun?


Näin voit olla mukana Rukous2025-kampanjassa.

 1. Rukoile vähiten tavoitettujen keskuudessa tehtävän työn puolesta. Saa heidät sydämellesi!
 2. Liity Rukous2025-kampanjaan. Saat halutessasi kerran kuukaudessa sähköpostitse viestin, jossa rukousaiheita ja rukoukseen rohkaisua.
 3. Rukous2025.fi:n etusivulle tulee ajankohtaisia rukousaiheita tukemaan rukousta.
 4. Ryhdy rukouskummiksi kansanryhmälle, uskovien ryhmälle tai eturintamassa työtä tekevälle. Tutustu kummiuteen tarkemmin!
 5. Tilaa ilmainen Rukous2025-rukousvihko tai muuta materiaalia.
 6. Seuraa Facebook-sivujamme ja rukoile siellä esiin nostettujen aiheiden puolesta.
 7. Osallistu kampanjaan liittyviin tilaisuuksiin (joko paikanpäällä tai online). Ilmoitamme tulevista tapahtumista sähköpostitse, joten liity kampanjan jäseneksi!
 8. Liity rukousryhmänä mukaan Rukous2025-kampanjaan. Lisätietoja yhteydenottokaavakkeella.
 9. Rukoile Rukous2025-rukousvihkon aiheiden puolesta rukousvideoiden avulla.