Pahan voimat yrittävät estää uskon Jeesukseen

Kun vähiten saavutettujen kansojen keskuuteen tuodaan sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, joudutaan usein tekemisiin pahan valtojen ja voimien kanssa.  

Pahan voimat vaikuttavat kaikkialla maailmassa, mutta enemmistömaailmassa ne lähes aina tulevat tavalla tai toisella esiin vastakkaisten voimien kohtaamisena lähetystyön alkuvaiheessa, koska ne yrittävät estää uskon ja evankeliumin etenemisen. 

Kristittyinä meillä on mahdollisuus julistaa Jeesuksen Kristuksen herruutta ja valtaa pahojen valtojen ja voimien yli tietyssä paikassa, niin että syntyy vapaus uskoa Jeesukseen. 

Uuden seurakunnan vastuuhenkilöt tarvitsevat esirukoustamme, jotta he tunnistaisivat sellaiset ilmiöt yhteisössä, jotka ovat lähtöisin pahan valtakunnasta ja että he haluaisivat ja osaisivat toimia oikein niistä vapautumiseksi.  

Rukoilemme, että he luottavat Kristuksen voittoon ristillä ja turvautuvat tämän voiton perusteella Jumalalta saamaansa taisteluvarustukseen (Ef. 6:10-18).