Jeesus Kristus on voittanut pahan vallat

Pahojen henkien vaikutus voitetaan ennen kaikkea kolmiyhteisen Jumalan läsnäolossa seurakunnan yhteisissä jumalanpalveluksissa. Niissä vapaudutaan synnin ja pahan vallasta syntien tunnustamisessa ja anteeksisaamisessa, sanan sekä kasteen ja ehtoollisen voimassa, uskon rukouksessa, ylistyksessä ja lauluissa.  

Joskus pahan voimille tulee sanoin osoittaa niiden todellinen asema voitettuina vetoamalla Jumalan sanaan (Kol 2:13-15, 1 Joh 3:8).

Me rukoilemme uusille seurakunnille Raamatun opettajia, jotka auttavat kristittyjä ymmärtämään ne kristuskeskeiset asiat, jotka liittyvät pelastukseen ja erottamaan ne sellaisista asioista, jotka eivät ole suoranaisesti pelastuksen asioita.  

Pahan vallat ja voimat pakenevat, kun seurakunta vahvistuu alueellaan. Niihin ei tule keskittyä. Taistelua käydään erityisesti lähetystilanteissa ja se jatkuu yksityisten ihmisten sydämissä. 

Me ylistämme sinua Jeesus Kristus, että olet voittanut pahan vallan ristillä ja ylösnousemuksessa. Julistamme herruuttasi siellä, missä paha yrittää estää vapautta ja sinun työtäsi. Siunaamme valtakuntasi työntekijät ja seurakuntien jäsenet nimesi ja veresi suojaan.