Rukous vaikuttaa avoimuutta evankeliumille

Näyttää siltä, että monet kansat ja kansanryhmät ovat sulkeutuneet kristilliseltä sanomalta. Kristinuskon vastaista ilmapiiriä on eri puolilla maailmaa. On kuitenkin aikoja, jolloin näissä kansoissa ja yhteisöissä koetaan tarvetta muutokseen ja uuteen avoimuuteen, ei vain suhteessa omaan kulttuuriin vaan myös suhteessa kristinuskoon. 

Kestävä, vuosia ja jopa vuosikymmeniä kestänyt rukous valmistaa näitä kansoja vastaanottamaan evankeliumin sanoman. Kun uskalletaan kyseenalaistaa omat uskomukset, tavat ja valtaapitävien totuudet, syntyy tilaa uusille kysymyksille, joihin evankeliumi voi tuoda vastauksen. 

Rukous vaikuttaa myös lähetystyön suunnitteluun ja kohdentamiseen. Kun Pyhä Henki vaikuttaa avoimuutta ja hengellistä etsintää, hän myös osoittaa sen, missä niin tapahtuu.  

Hän voi paljastaa yhteisössä piilossa olevia levottomuutta, epävarmuutta ja pelkoa aiheuttavia tekijöitä ja todellisia tarpeita, joita ei nähdä ilman rukousta. 

Rukoilemme Pyhän Hengen vapauttavaa työtä niihin kansoihin ja yhteisöihin, jotka ovat suljettuja evankeliumilta. Pyydämme häntä rikkomaan uskonnollisen, poliittisen ja kulttuurisen ylpeyden. Rukoilemme kristityille Pyhän Hengen herkkyyttä nähdä ne tarpeet yhteisössään, joihin usko Jeesukseen voi tuoda avun. Anna omillesi rakkautta, rohkeutta, kestävyyttä ja viisautta toimia.