Kansalliset lähetit 12/17

Pyydämme lähetyspioneereille hengellistä valtuutusta ja suojaa. Pyydämme heille myös varjelusta lankeamisilta, että he voisivat elämällään heijastaa Jeesuksen valoa.

Rukousvideo, jossa on kaikki Kansalliset lähetit -rukousaiheet:

YouTube video