Strategisesti merkittäviä alueita 7/8

Arabian niemimaa ja siellä asuva suuri nuori väestö, erityisesti opiskelijat.

Rukoilemme johdatusta ja Jumalan avaamia ovia opiskelijatyöhön Arabian niemimaalla.

Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki strategisiin alueisiin liittyvät rukousaiheet:

YouTube video