Puhekulttuurit 1/6

Pyydämme hyvä Jumala, että kutsut työhösi evankelistoja, paimenia ja opettajia ja oppineita teologeja, joilla on kyky sanoittaa evankeliumi puhekulttuurien omalle kielelle ja niin välittää elämää Jeesuksessa Kristuksessa.

Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki puhekulttuureihin liittyvät rukousaiheet:

YouTube video