Pakolaiset 1/7

Kotiseutu on ihmiselle rakas. Rukoilemme niiden puolesta, joita elinolosuhteiden muutokset, mm. sodan ja luonnonkatastrofien myötä, ajavat pois kotiseuduilta.

Pakolaisten joukossa on valtavasti niitä, joilla ei ole kotiseudullaan ollut mahdollisuutta kuulla evankeliumia. Haluamme siunaten rukoilla erityisesti heidän puolestaan. Pyydämme, että Pyhä Jumala avaisi heidän sydämensä evankeliumin sanomalle.

Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki pakolaisiin liittyvät rukousaiheet:

YouTube video