Lapsityö 7/8

Pyydämme siunausta kansallisille läheteille, jotka tekevät lapsityötä uusien kansan-ryhmien keskellä. Anna työn kantaa hedelmää.

Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki lapsityöhön liittyvät rukousaiheet:

YouTube video