Lähetysstrategia 2/10

Muistamme, että kolmiyhteinen Jumala on hyvä ja kaikkivaltias lähetyksen Jumala. Hän tekee seurakuntansa kautta lähetystyötä maailman pelastamiseksi.

Länsimaista lähteneitä lähetystyöntekijöitä on nyt vähemmän (37 %) kuin enemmistö-maailmasta lähteneitä (63 %). Siksi rukoilemme yhteistyön vahvistumista.

Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki lähetysstrategiaan liittyvät rukousaiheet:

YouTube video