Evankeliumi vainojen keskellä 3/8

Pyydämme, että Jumala vahvistaisi vainojen keskellä eläviä kristittyjä sanallaan ja Hengellään, ja antaisi heille rohkeuden evankelioimiseen vankeuden- ja kuolemanuhankin edessä (Apt 4:29).

Vuosi vuodelta lisääntyneet kristittyjen vainot tuovat haasteen lähetystehtävälle, sillä suurin osa vähiten tavoitetuista kansoista elää maissa, joissa kristittyjä vainotaan.

Toisaalta monissa noista maista evankeliumi menee voimakkaasti eteenpäin. Evankeliointi edellyttää kuitenkin Jumalalta tulevaa rohkeutta ja viisautta sekä oman ja perheen elämän alttiiksi laittamista. Siihen vainotut kristityt tarvitsevat rukousta.

Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki Evankeliumi vainojen keskellä -rukousaiheet:

YouTube video