Työn toinen tavoite on hengellisesti terveet seurakunnat

Seurakuntalaisten tekemä evankelioimis- ja opetustyö on elävän ja kasvavan seurakunnan merkki ja toimintamalli. Uudet ja kasvavat seurakunnat ovat kuitenkin vaarassa joutua monenlaisten ristiriitojen ja valtapyrkimysten keskelle. Siksi strateginen rukous lähetystyön puolesta on aivan erityisesti rukousta seurakuntien terveyden puolesta.  

Kulttuurien mukaiset, pysyvät tavat ja arvot voivat olla ristiriidassa evankeliumin ja rakkauden käskyn kanssa. Monet kristityt haluaisivat sekoittaa oman perinteisen uskontonsa, ideologiansa tai filosofiansa aineksia ja rituaaleja kristinuskoon (synkretismi). Tällöin armo ja usko Kristukseen ainoana pelastajana jää epäselväksi. Kirkon johtajien tehtävä on profeetallisesti estää perinteisen uskonnollisen käytöksen (mm. uhrit, yhteys henkimaailmaan) ja evankeliumin sekoittuminen keskenään.  

Usko ilmaistaan parhaiten paikallisen yhteisön elämän ja viestinnän muotojen kautta. Pastorit tarvitsevat viisautta ja luovuuttakin voidakseen käyttää paikallisia viestinnän tapoja ja muotoja julistaessaan evankeliumia ja muotoillessaan kristinopin ymmärrettäväksi.  

Johtajien tehtävä on yhdessä seurakuntalaisten kanssa nostaa esiin ja tukea kristillisiä arvoja ja elämäntapaa. Siten usko kolmiyhteiseen Jumalaan voi tulla luontevaksi, erottamattomaksi osaksi kristittyjen arkielämää (perheet, lasten ja naisten asema, fyysinen hyvinvointi, työ, harmoninen yhteisö, ympäristöasiat jne.) ja voimauttaa koko yhteisöä. Profeetallinen kontekstualisointiprosessi, jossa inhimillinen ja jumalallinen ovat sekoittumatta ja erottamatta yhdessä, vaikuttaa kotoperäisten seurakuntien syntyyn.  

Rukoilemme seurakuntalaisille, johtajille ja opettajille uskoa ja rakkautta sekä tahtoa elää ja toimia oikein. Pyydämme heille Pyhän Hengen virkistävää ja uutta luovaa elämää uskossa Jeesukseen Kristukseen.