Tarvitsemme nöyryyttä ja Pyhän Hengen antamaa rohkeutta

Lähetystyön tavoitteena on omaa kulttuuria heijastava ja kunnioittava seurakunta. Tällaisten kotoperäisten ja hengellisesti terveiden seurakuntien syntyminen ja kasvu on strategisen lähetysrukouksen keskeinen aihe. Opetuslapseus ja terveet seurakunnat ovat tärkeä rukousaihe siksi, että ne mahdollistavat missionaaliset, lähetystyötä tekevät seurakunnat! 

Koska rukouksemme tarkoitus on sama kuin Jumalan tahto ja tarkoitus kaikille kansoille, me rohkenemme nähdä maailman, seurakunnat ja itsemme opetuslapsina uudella tavalla.  

Rukoilemme yhdessä eri seurakuntien jäsenten kanssa. Pyydämme Jumalalta näkyä ja uusia innovatiivisia tapoja tehdä yhteistyötä lähetysjärjestöjen ja seurakuntien kanssa kotimaassa, lähialueilla ja kaukana. 

Rukoilemme opetuslasten valtuudella ja rohkeudella lähetystyön esteiden poistumista ja työn etenemistä Pyhän Hengen viisaudella ja voimalla sekä inhimillisellä nöyryydellä.   

Annamme Pyhän Hengen näyttää länsimaisten tapojemme ja arvojemme omahyväisyyden. 

Uskaltaudumme uuteen elämäntapaan, jossa vaatimattomuus, sitoutuminen rukoukseen ja kärsimyskin uskon vuoksi vaikuttavat sen, että oma osuutemme Jumalan suurella elopellolla tulee tehdyksi. Kiitämme ihmeellisestä etuoikeudesta saada olla siellä mukana! 

Hyvä Jumala, pyydämme siunaustasi lähetysjärjestöjen kaikille työntekijöille, seurakuntien lähetystyölle, rukoilijoille ja työn tukijoille. Pyydämme yhteyttä, näkyä ja luovuutta sekä iloa yhteiseen tehtäväämme. Anna meille uskallusta muuttua ja kasvaa tässä työssä tahtosi mukaan.