Rukous vie eteenpäin Jumalan pelastussuunnitelmaa

Raamatun keskeinen teema on Jumalan pelastussuunnitelma. Jumala on käyttänyt ja käyttää ihmisiä toteuttaakseen sen. Mooses sai kutsun johtaa Israelin kansa pois Egyptin orjuudesta vapauteen (2. Ms 3:7,8). Kun kansan pakkosiirtolaisuuden aika oli täyttynyt, Jumala nosti Kooreksen Persian kuninkaaksi, joka vapautti israelilaiset (Esra 1:1-3). 

Kun Jumalan aika oli täyttynyt, hän lähetti oman Poikansa maailmaan lunastaakseen ihmiskunnan synnin ja kuoleman vallasta Jumalan lasten vapauteen (Gal 4:4,5). Jeesuksessa toteutuu jo Abrahamille (n. 2000 v eKr) annettu lupaus, että hänen kanssaan siunataan kaikki maailman kansat, kun ne uskovat (1. Ms 12:3; Gal 3:8). 

Ylösnousemisensa jälkeen Jeesus avasi opetuslasten mielet ymmärtämään häntä koskevat ennustukset. Hän on koko maailman Vapahtaja ja hänessä toteutuu Jumalan ennalta ilmoittama suunnitelma tuoda pelastus kaikille kansoille. Opetuslapset tulivat olemaan tämän suunnitelman toteuttajia (Mk 16: 15,16; Lk 24: 44-48).  

Meidän aikanamme eri puolilla maailmaa ymmärretään, että Jumalan aika alkaa täyttyä hänen pelastussuunnitelmansa loppuunsaattamisessa.  

Tämän päivän opetuslapsilla, meillä kristityillä on oma vastuumme tämän suunnitelman toteuttamisessa. Nyt on meidän aikamme olla Jumalan työtovereina vapauttamassa uusia ihmisiä ja kansanryhmiä Jumalan lasten vapauteen. Evankeliumi tuotiin Suomeen tuhat vuotta sitten. Mutta Aharit, Aimaqit ja tuhannet muut kansanryhmät eivät ole vieläkään osallisia Isän Jumalan rakkaudesta ja iankaikkisesta elämästä. 

Emme jää pelkästään odottamaan, että Jumala toteuttaa suunnitelmansa. Me liitymme siihen rukoilemalla sitä todeksi. Jumala toimii lastensa rukousten kautta. Nyt on aika rukoilla vähiten tavoitettujen puolesta. 

Jumala on siunannut runsaasti meitä suomalaisia monin tavoin, mutta ei vain meitä itseämme varten. Meidät kutsutaan mukaan annetun lähetystehtävän toteuttamiseen kaikella sillä, mitä olemme Jumalalta lahjaksi saaneet.