Kokonaisvaltainen kristillinen todistus

Elämän todistuksella on painoarvoa

Kristillinen todistus ei sisällä vain sanoja, vaan se annetaan koko elämällä. Jeesus käski tehdä kaikista kansoista hänen opetuslapsiaan. Emme voi tehdä opetuslapsia olematta ensin itse sellaisia. Opetuslapsena oleminen on Jeesuksen esimerkin seuraamista, hänen sanojensa todeksi elämistä omassa arjessa. Sillä, miten suhtaudumme toisiin ihmisiin, on valtava todistusvoima. Se puhuu vahvempaa kieltä, kuin pelkät sanat. Ilman elämän todistusta sanoillamme ei ole merkitystä.

Eräässä 10/40 ikkunan maassa koettiin vesipulaa kuivuuden vuoksi. Kristityt olivat saaneet jokunen vuosi aiemmin apua FARMS International -lähetysjärjestöltä vesipumppujen rakentamiseen. Niiden avulla voitiin pumpata vettä kuivuudenkin aikana. Alueen muslimit, jotka olivat vainonneet ja jopa tappaneet kristittyjä, tulivat nyt pyytämään heiltä apua. Kristityt myivät vettä muslimeille ja kun laskun aika tuli, muslimit olivat hämmästyneitä. Kristittyjen vesi maksoi vähemmän kuin heidän muslimiveljiltään ostama vesi. Anteliaisuus herätti kiinnostusta Kristusta kohtaan. Herätys alkoi levitä ympäri maata ja kirkko kasvoi huimasti. Jos kristityt olisivat toimineet toisten ahdingosta hyötyen ja omaa voittoa tavoitellen, kristillinen todistus olisi jäänyt antamatta. Sen sijaan he toimivat Jeesuksen opetusten mukaan ja sen hedelmänä syntyi herätys.

Kristillisen todistuksen voimana on armo

On hyvä muistaa, että elämän todistuksemme lepää armon varassa. Olemme täydellisesti armahdettuja, sillä Jeesus on sovittanut ristillä välinpitämättömyytemme, itsekkyytemme ja niistä kumpuavat tekomme. Emme siis ansaitse hyvällä elämällä Jumalan rakkautta. Se voi vapaasti virrata sydämiimme, sillä Jeesus on avannut tien Jumalan luokse. Lahjaksi saatu Jumalan rakkaus synnyttää hyvää elämää. ”Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä” 1 Joh 4:19. Pyhä Henki saa meidät rakastamaan Jumalaa ja hänen tahtoaan. Hän antaa myös voiman elää Jumalan tahdon mukaan.

Kokonaisvaltainen todistus tuo muutoksen yhteisöihin

Kun Jeesus vaikuttaa Pyhän Henkensä kautta ihmisessä uutta elämää, se alkaa muuttaa kokonaisia yhteisöjä. Eräästä bangladeshilaisesta kylästä lähti kerran nuori mies opiskelemaan pääkaupunkiin. Siellä hän pääsi kosketuksiin evankeliumin sanoman kanssa ja hänestä tuli kristitty. Kyläänsä palattuaan hän alkoi opettaa Raamattua kylän muille asukkaille. Sen seurauksena koko kylä halusi kääntyä kristityiksi. Kylässä alkoi tapahtua hyviä asioita. Alkoholiongelma poistui ja ruokaa oli riittävästi, jopa myytäväksi asti. Lapset pääsivät kouluun säästöryhmistä kertyneiden tulojen ansioista sen jälkeen, kun Lähetysyhdistys Kylväjä auttoi kyläläisiä perustamaan osuuskunnan. Kylässä vieraillut Kylväjän työntekijä koki, että siellä oli ”ihmeellinen rauhan, ilon ja levon tunnelma.” (Kylväjä-lehden 3/2020 pääkirjoitus)

Tällainen muutos ei aina synny hetkessä. Kristityn elämä on kasvua. Äidin maidossa imemämme asenteet asuvat meissä syvällä ja muuttuvat usein hitaasti. Jumalan sanassa on kuitenkin voima muuttaa meitä. Suomen Lähetysseura julkaisi 100-vuotisjuhlan kunniaksi videoita. Yhdessä niistä kerrotaan nahkureista, joita toiset heimot perinteisesti hyljeksivät. Paikallinen pastori opetti kuitenkin yhä uudestaan kristityille, että kaikki ovat Jumalan edessä samanarvoisia. Vähitellen asenteet alkoivat muuttua. Tänä päivänä nahkurit osallistuvat seurakuntaelämään tasaveroisina muiden kanssa. Muutokseen tarvitaan paikallisia vaikuttajia, jotka sinnikkäästi sanoittavat Raamatun sanoman niin, että ihmiset voivat ymmärtää sen ja ottaa sen vastaan. Jumalan ihmisiä, jotka itse elävät Jeesuksen opetusten mukaan ja omalla esimerkillään kutsuvat toisiakin muutokseen.

Kirkon strategia kiteyttää todistuksen kokonaisvaltaisuuden

Suomen evankelisluterilaisen kirkon tuore (2020) strategia sanoittaa hyvin lähetystehtävän kokonaisvaltausuuden: ”Jumalan pelastava työ kohdistuu koko ihmiseen siinä historiallisessa tilanteessa, jossa hän on.  Armon julistaminen, Jumalan valtakunnasta todistaminen ja lähimmäisen palveleminen ovat osa samaa prosessia. Usko, toivo ja rakkaus kuuluvat yhteen. Evankeliumi koskee koko ihmistä ja luomakuntaa sisältäen myös maailmaa muuttavan voiman.” (Suomen evankelisluterilaisen kirkon Avoimet ovet -strategia s 13). 

Rukousaiheita:

  1. Pyydämme, että me kristityt sekä täällä Suomessa, että vähiten tavoitettujen kansojen keskellä voisimme Pyhän Hengen antamalla voimalla elää Jeesuksen opetuslapsina kaikissa elämäntilanteissa.
  2. Pyydämme, että Jumala voisi kristittyjen elämän todistuksen kautta puhutella vähiten tavoitettuihin kansoihin kuuluvia ihmisiä. Rukoilemme johdatusta elämän todistuksen antamiseen.
  3. Rukoilemme, että kristillinen todistuksemme lepäisi armon varassa ja voima siihen tulisi Jumalalta.
  4. Pyydämme Jumalaa nostamaan paikallisia vaikuttajia, jotka antavat elämällään esimerkin Jeesuksen seuraamisesta ja myös opetuksillaan rohkaisevat toisia muutokseen. Rukoilemme siunausta heidän työlleen.
  5. Siunaamme lähetysjärjestöjä, jotka antavat elämän todistuksen ja mahdollistavat sen antamisen erilaisilla avustusprojekteilla ja kehitysyhteistyöhankkeilla. Kiitämme heidän työstään ja rukoilemme, että se kantaisi paljon hedelmää.