Strategisesti merkittäviä alueita 1/8

Pohjois-Kaukasus. Sen väestö on yli 99 prosenttisesti muslimeja. Venäläiset kristityt ovat avainasemassa heidän tavoittamisessaan. Alueelle tulemiseen tarvitaan syy, yleensä työperäinen muutto.

Rukoilemme venäläisille lähetysherätystä. Pyydämme Jumalaa kutsumaan, varustamaan ja lähettämään heidän keskuudestaan työntekijöitä Pohjois-Kaukasukselle.

Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki Strategisiin alueisiin liittyvät rukousaiheet:

YouTube video