Lähetysstrategia 8/10

Rukoilemme, että toiminnan keskeisiksi tavoitteiksi tulisivat sekä opetuslapseuttaminen että yhteisöjen tavoittaminen yksilökeskeisyyden sijaan.

Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki lähetysstrategiaan liittyvät rukousaiheet:

YouTube video