Yleinen

Lähetit ja paikalliset kristityt 4/8

Rukoilemme heille näkyä ja rohkeutta olla paikallisten kristittyjen tukena perustamassa kotoperäisiä seurakuntia niin, että: 3. seurakunnassa käytetään kulttuurille ominaisia, tuttuja viestinnän muotoja kuten kertomuksia, laulua, musiikkia, tanssia, näytelmiä, värejä tai … Lue lisää

Lähetit ja paikalliset kristityt 3/8

Rukoilemme heille näkyä ja rohkeutta olla paikallisten kristittyjen tukena perustamassa kotoperäisiä seurakuntia niin, että: 2. yhteisön omia, uskon ilmaisuun sopivia maailmankuvan selityksiä ja kertomuksia, historiaa ja tietoa käytetään avaamaan evankeliumin … Lue lisää

Lähetit ja paikalliset kristityt 2/8

Rukoilemme heille näkyä ja rohkeutta olla paikallisten kristittyjen tukena perustamassa kotoperäisiä seurakuntia niin, että: uskosta kolmiyhteiseen Jumalaan löytyy vastauksia yhteisön ja sen jäsenten elämän syviin kysymyksiin ja tarpeisiin. Rukousvideo, jolta … Lue lisää

Lähetit ja paikalliset kristityt 1/8

Rukoilemme lähetystyöntekijöille palvelevan rinnallakulkijan mieltä. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän … Lue lisää

Mielipidejohtajat 4/4

Afrikkalaiset maasai naiset kävelevät jonossa.

Rukoilemme siunausta teologiselle etä- ja monimuoto-opiskelulle, jossa seurakuntien valitsemat mielipidejohtajat saavat sopivan koulutuksen tehtäviään varten.

Mielipidejohtajat 3/4

Afrikkalaiset maasai naiset kävelevät jonossa.

Rukoilemme enemmistömaailman teologian opiskelijoiden puolesta. Pyydämme, että he eivät jäisi länsimaisen teologian tutkimiseen ja opettamiseen. Rukoilemme, että he löytäisivät perustan rakentavalle tiedolle ja hengellisille aarteille, mitä he jakavat omissa kirkoissaan … Lue lisää

Mielipidejohtajat 2/4

Afrikkalaiset maasai naiset kävelevät jonossa.

Isä, me tarvitsemme oppineiden teologien ja Raamatun opettajien tekemää vahvaa hengellistä ruokaa kaikkialla maailmassa, erityisesti uusissa, kasvavissa seurakunnissa ja kirkoissa. Anna niitä mielipidejohtajia, jotka sinun avullasi jakavat tätä ruokaa ymmärrettävässä … Lue lisää

Mielipidejohtajat 1/4

Afrikkalaiset maasai naiset kävelevät jonossa.

Rakas taivaallinen Isä, me pyydämme sinua antamaan seurakuntiin mielipidejohtajia, jotka tiedoillaan, arvovallallaan ja asenteillaan vaikuttavat uskoa sinuun ja Poikaasi Jeesukseen Kristukseen. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki mielipidejohtajiin liittyvät rukousaiheet:

Puhekulttuurit 6/6

tribal woman

Anna yhteisymmärrystä ja rakkautta erilaisuuden keskelle ja tahtoa kasvaa ihmisenä sekä tarvittaessa muuttaa omaa ajattelua. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki puhekulttuureihin liittyvät rukousaiheet:

Puhekulttuurit 5/6

tribal woman

Rukoilemme lähetystyöntekijöille johdatustasi pyytää mukaan työhön niitä kristittyjä, jotka osaavat kulttuurisen kielen ja käyttävät sitä. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki puhekulttuureihin liittyvät rukousaiheet:

Puhekulttuurit 4/6

tribal woman

Pyydämme siunausta heille, jotka kääntävät Raamattua uusille kielille, opettavat kristittyjä lukemaan ja käyttämään Raamattua. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki puhekulttuureihin liittyvät rukousaiheet:

Puhekulttuurit 3/6

tribal woman

Anna työntekijöille luovuutta ja iloa tehdä yhdessä seurakuntalaisten kanssa näytelmiä, lauluja ja opetuskertomuksia Raamatusta. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki puhekulttuureihin liittyvät rukousaiheet:

Puhekulttuurit 2/6

tribal woman

Rukoilemme heidän puolestaan, jotka tekevät työtä niiden parissa, jotka eivät lue. Erityisesti pyydämme heille kärsivällisyyttä ja motivaatiota olla mukana yhteisön elämässä. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki puhekulttuureihin liittyvät rukousaiheet:

Puhekulttuurit 1/6

tribal woman

Pyydämme hyvä Jumala, että kutsut työhösi evankelistoja, paimenia ja opettajia ja oppineita teologeja, joilla on kyky sanoittaa evankeliumi puhekulttuurien omalle kielelle ja niin välittää elämää Jeesuksessa Kristuksessa. Rukousvideo, jolta löytyvät … Lue lisää

Paimentolaiskansat 5/5

Pyydämme, että kristityiksi kääntyneet löytäisivät paimentolaiselämän keskellä tapoja elää seurakuntayhteydessä, vahvistua uskossa ja elää Jeesuksen opetuslapsina. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki paimentolaiskansoihin liittyvät rukousaiheet:

Paimentolaiskansat 4/5

Rukoilemme muutosta naisten ja tyttöjen asemaan, että tytöt pääsisivät kouluun ja moniavioisuus loppuisi. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki paimentolaiskansoihin liittyvät rukousaiheet:

Paimentolaiskansat 3/5

Monet paimentolaiset rukoilevat ja etsivät apua, kun on kuivuutta, sairautta tai muita ongelmia. Hyvä Jumala, anna Pyhän Hengen vaikuttaa niin, että he kääntyvät sinun puoleesi Jeesuksen nimessä. Rukousvideo, jolta löytyvät … Lue lisää

Paimentolaiskansat 2/5

Rukoilemme paimentolaiskansojen puolesta, että ne uskaltaisivat vastaanottaa evankeliumin sanoman, ja että he voisivat elää rauhassa kaikkien kanssa omassa yhteisössään ja eri uskontoihin kuuluvien ja eri heimojen kanssa. Rukousvideo, jolta löytyvät … Lue lisää

Paimentolaiskansat 1/5

Pyydämme Jumalaa avaamaan mahdollisuuksia tavoittaa liikkuvia paimentolaiskansoja. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki paimentolaiskansoihin liittyvät rukousaiheet:

Alkuperäiskansat 4/4

Rukoilemme näille kansoille omia työntekijöitä seurakuntiin. Anna kristinuskon vahvistaa alkuperäiskansoja. Anna heille toivo tulevaisuudesta ja näky siitä, että niistä jokainen on erityinen kansa Jumalan luomien kansojen joukossa. Rukousvideo, jolta löytyvät … Lue lisää