Yleinen

Suurkaupungit 5/5

Rukoilemme jo toteutuneiden kaupunkimissioiden puolesta, että niiden kautta tavoitetut ihmiset löytäisivät yhteyden Kristukseen ja seurakuntiin.

Suurkaupungit 4/5

Kiitämme vahvasti mediaa hyödyntävistä suurkaupunkimissioista, joiden avulla mahdollistetaan evankeliumin sanoman laaja-alainen esillä pitäminen. Anna tähän työhön kaikkinainen johdatuksesi niin, että työ saisi kantaa runsasta ja pysyvää hedelmää.

Suurkaupungit 3/5

Anomme sitä, että suurkaupungissa seurakunnat voisivat olla etnisistä ja muista taustaeroista huolimatta yhtä Kristuksessa ja näin olla todistuksena Jumalan rakkaudesta.

Suurkaupungit 2/5

Rukoilemme suurkaupunkien lieveilmiöiden vähenemistä. Pyydämme, että johdatat katulasten, päihteiden käyttäjien ja ihmiskaupan uhrien keskuudessa tehtävää tavoittavaa ja avustavaa työtä. Anna erityistä viisautta näiden ihmisten kohtaamiseen ja Kristuksen rakkauden täyttämää mieltä. … Lue lisää

Suurkaupungit 1/5

Suurkaupungit ovat tärkeitä, mutta monimutkaisia ja haastavia ympäristöjä. Jo nyt yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Rukoilemme oikeanlaisten strategioiden löytymistä suurkaupunkien tavoittamiseksi. Ole niiden oppaana, tukena ja voimana, joilla on … Lue lisää

Joulunpyhät

Rukoilemme, että vähiten tavoitettuihin kansoihin kuuluvat kiinnostuisivat kristillisestä joulunvietosta ja saisivat tietää, miksi joulua vietetään. Pyydämme, että joulun sanoma puhuttelisi heitä.

Medialähetystyö 9/9

Kiitämme Pyhän Hengen toiminnasta arabimaailmassa. Pyydämme erityisesti miljoonien arabiankielisten palautteiden käsittelyyn työntekijöitä ja varoja. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki medialähetystyöhön liittyvät rukousaiheet:

Medialähetystyö 8/9

Rukoilemme johdatusta, varjelusta ja suojelusta mediatuotannossa oleville.Varjele henkilökuntaa ja tuotantokoneistoa kaikelta pahalta. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki medialähetystyöhön liittyvät rukousaiheet:

Medialähetystyö 7/9

Kiitämme kaikista, jotka ovat ottaneet ohjelmien pohjalta yhteyttä. Pyydämme työntekijöitä ja viisautta mediatyön kautta syntyvien kontaktien hoitamiseen. Anna se armo, että kaikkiin yhteydenottoihin pystytään vastaamaan rakastaen Hengen ohjaamin sanoin. Rukousvideo, … Lue lisää

Medialähetystyö 6/9

Vaikuta Pyhä Henki siihen, että Jumalan rakkaus näkyisi ja kuuluisi ohjelmissa mukana olevien olemuksesta ja äänestä. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki medialähetystyöhön liittyvät rukousaiheet:

Medialähetystyö 5/9

Pyydämme lukutaitoisia kristittyjä käsikirjoittajia ja kääntäjiä ohjelmiin joita lähetetään pienille kieliryhmille. Heistä on pulaa. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki medialähetystyöhön liittyvät rukousaiheet:

Medialähetystyö 4/9

Rukoilemme, että ihmiset löytäisivät median kanavat ja heidän omalla kielellään esitetty evankeliumin sanoma rakastavasta Jumalasta puhuttelisi. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki medialähetystyöhön liittyvät rukousaiheet:

Medialähetystyö 3/9

Rukoilemme Jumalan erityistä ohjausta etenkin vähiten tavoitettujen keskuuteen suunnatulle mediatyölle. Muistamme rukouksessa erityisesti Intiaa, jossa on ehdottomasti eniten vähiten tavoitettuja kansanryhmiä. Pyydämme, että media pysyisi avoimena evankeliumin julistamiselle. Rukousvideo, jolta … Lue lisää

Medialähetystyö 2/9

Kiitämme siitä, että mediatyön kautta jokainen voidaan kohdata yksilönä hänen tahtomassaan paikassa ja aikataululla – jopa evankeliumille vihamielisissä kansanryhmissä. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki medialähetystyöhön liittyvät rukousaiheet:

Medialähetystyö 1/9

Median rooli ja vaikutus ihmisiin on valtava. Se on kuin Rooman tieverkosto, joka aikanaan edesauttoi evankeliumin tehokasta etenemistä. Rukoilemme, että järjestöt osaisivat täysimääräisesti hyödyntää median mahdollisuuksia. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki … Lue lisää

Varoja työhön 8/8

Pyydämme uusia keinoja rahoittaa lähetystyötä. Rukoilemme kansallisten lähettien omavaraisuuden lisääntymistä, jotta heidän työnsä jatkuisi, vaikka ulkomainen rahoitus ei olisi enää mahdollista esim. valtiovallan toimesta. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki Varoja työhön … Lue lisää

Varoja työhön 7/8

Pyydämme, että Jumala pitäisi huolta kaikkien niiden tarpeista, jotka antavat omastaan vähiten tavoitettujen työlle. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki Varoja työhön -rukousaiheet:

Varoja työhön 6/8

Pyydämme, että kristityt saisivat tietoa ja ymmärrystä vähiten tavoitetuista kansanryhmistä ja työstä niiden keskellä. Rukoilemme, että uskovissa heräisi sen myötä halu tukea myös taloudellisesti sitä työtä, joka suuntautuu sinne, missä … Lue lisää

Varoja työhön 5/8

Rukoilemme kristityille Pyhän Hengen synnyttämää asennetta, joka vapaaehtoisesti ja koko sydämestään tyytyy vähempään, voidakseen antaa enemmän. Rukousvideo, jolta löytyvät kaikki Varoja työhön -rukousaiheet:

Varoja työhön 4/8

Pyydämme seurakuntiin enemmän opetusta ja rohkaisevia esimerkkejä antamisesta. Rukoilemme Pyhää Henkeä avaamaan ymmärrystä antamisen siunauksesta. Pyydämme, että Jeesuksen ja Paavalin opetukset antamisesta tulisivat eläviksi, kutsuviksi ja todellisiksi. Rukousvideo, jolta löytyvät … Lue lisää